grafický prvek

Novinky v DesignBuilder v4

DesignBuilder v4 prináša veľký rad nových funkcií, vylepšení a úprav. Prehľad noviniek nájdete v zozname nižšie.

3-D modelár:

 • presná geometria povrchov, podlahové plochy zóny a objemu zóny založené na skutočnej hrúbke konštrukcií,
 • šablóny konvencie systému zadávaní geometrie,
 • nástroj Boolean, Cut, Stretch je teraz plne funkčný pre všetky typy blokov,
 • nástroj Grid urýchľuje umiestňovanie komponentov pre výpočet CFD,
 • nástroj Add surface umožňuje úpravu geometrie existujúcich blokov,
 • nástroj Block reflection umožňuje kopírovanie a zrkadlenie blokov alebo skupín blokov,
 • vylepšený import BIM súborov,
 • možnosť zadania lineárnych väzieb,
 • viac flexibilné pomocné konštrukčné línie,
 • vytváranie šablón z dát zadaných v modeli.

EnergyPlus simulácie:

 • najnovší EnergyPlus v8,
 • Simulation Manager umožňuje jednotlivé simulácie v EnergyPlus radiť do fronty a spúšťať viac simulácií súčasne na lokálnom počítači alebo na sieťových serveroch. Výsledky môžu byť načítané do DesignBuilderu alebo do samostatnej aplikácie Results Viewer,
 • nová aplikácia Results Viewer umožňuje zobraziť všetky výsledky z EnergyPlus a porovnať ich s predchádzajúcimi výsledkami, vrátane podrobných informácií o systéme TZB,
 • vylepšené možnosti ovládania prirodzeného vetrania.

LEED a ASHRAE 90.1:

 • šablóny stavebných konštrukcií, zasklení, osvetlení a činností umožňujú jednoduché tvorenie referenčnej budovy,
 • všetky TZB systémy 1-10 z ASHRAE 90.1 sú súčasťou programu.

Vizualizace:

 • nástroj Cutaway umožňuje zobraziť rezy,
 • tieňovanie je teraz vykresľované na úrovni zóny a bloku, rovnako tak ako na úrovni staveniska a budovy.

CFD:

 • nový prvok Circulation fan pre použitie pri analýze dátových centier a pod.

TZB:

 • tepelné čerpadlo zem-voda s vertikálnymi vrtmi s možnosťou integrácie s GLHEPRO a GLD,
 • solárne systémy pre vykurovanie a prípravu TV,
 • vetranie na základe požiadavky (DCV - demand controlled ventilation), vrátane možností pre ASHRAE 62.1 VRP a IAQP,
 • záplavové vetranie a prívod vzduchu pod podlahou môžu byť modelované s vysokou presnosťou,
 • grafické zobrazenie výkonových kriviek prvkov systému TZB,
 • VRF systémy vrátane databázy výkonových kriviek od výrobcov,
 • tepelné čerpadlá voda-vzduch,
 • tepelné čerpadlá vzduch-voda.

Návrh chladenia:

 • návrh chladenia je možné uskutočniť po jednotlivých mesiacoch,
 • súhrn maximálnej záťaže umožňuje zobrazenie s vplyvom súbežnosti alebo bez jej vplyvu,
 • je možné počítať potrebný výkon pre systém, blok aj VZT jednotku.

LZC technológie a obnoviteľné zdroje:

 • fotovoltické panely,
 • veterné turbíny,
 • zemné kolektory pre VZT.

Optimalizácia:

 • multikriteriálna optimalizácia pre nájdenie optimálneho riešenia, ktoré najlepšie zodpovedá požiadavkám.

Lokality a klimatické údaje:

 • aktualizovaná databáza lokalít podľa ASHRAE 2013 - 6500 lokalít je súčasťou programu,
 • najnovšie hodinové údaje pre EnergyPlus - 2900 lokalít je súčasťou programu,
 • mesačné údaje pre návrh chladenia sú súčasťou údajovej sady lokality.

Analýza kondenzácie vo vnútri konštrukcie:

 • výpočet kondenzácie vnútri konštrukcie podľa normy ISO 13788.

Finančné:

 • odhad nákladov na výstavbu,
 • analýza taríf energií pre výpočet prevádzkových nákladov s možnosťou komplexných cenových štruktúr,
 • analýza nákladov životného cyklu poskytuje údaje o celkových nákladoch počas celej životnosti stavby.

Licencovanie:

 • nový flexibilnejší systém umožňuje použitie off-line.