grafický prvek

DesignBuilder – softvér na komplexnú dynamickú simuláciu budov

V priebehu návrhu budovy je v dnešnej dobe potrebné hľadať rovnováhu medzi veľkým množstvom rôznych kritérií, aby mohli byť dosiahnuté vysoko kvalitné budovy s komfortným vnútorným prostredím, ktoré rovno umožnia minimalizovať investičné náklady, optimalizovať náklady na prevádzku a redukovať dopad na životné prostredie.

DesignBuilder kombinuje rýchlosť modelovania budov a jednoduchosť použitia prvkov najmodernejšej energetickej dynamickej simulácie. DesignBuilder je prvé užívateľsky priateľské komplexné rozhranie pre výpočtové jadro EnergyPlus, ktoré zabezpečuje výpočty dynamickej simulácie.

Najčastejšie spôsoby využitia:

 • komplexné dynamické simulácie budov,
 • certifikácia budov (napr. LEED, BREEAM, Green Star),
 • hodnotenie tepelnej pohody,
 • komplexná optimalizácia (umožňuje kombináciu ekonomických, energetických, environmentálnych kritérií a tepelnej pohody),
 • výpočet denného osvetlenia,
 • environmentálne vyhodnotenie,
 • CFD analýza vnútorných aj vonkajších priestorov.
 

DesignBuilder Vám umožňuje:

 • ľahko porovnávať rôzne alternatívne návrhy,
 • optimalizovať návrh budovy v akejkoľvek fáze podľa požiadaviek klienta,
 • rýchlo modelovať aj zložitejšie stavby,
 • ľahko importovať existujúce BIM a CAD návrhy,
 • generovať pôsobivé vizualizácie a krátke filmy,
 • zjednodušiť prácu s dynamickou simuláciou s využitím výpočtového jadra EnergyPlus
Kontaktujte nás:

 

email