grafický prvek

Školení

Školení práce v programu DesignBuilder

Školení práce v programu v DesignBuilder umožňují novým uživatelům rychle začít s prací v programu a stávajícím uživatelům zefektivnit jejich práci.

Organizujeme idndividuální i veřejná školení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 

Školení jsou zajišťována lektory, kteří prošli vzdělávacím kurzem pořaádaným výrobcem software. Program školení je vytvářen ve spolupráci s DesignBuilder Software Ltd.
 
Ve dnech 28.5.2019 - 30.5.2019 a 13.6.2019 - 14.6.2019 proběhlo 5 denní modulární školení programu DesignBuilder v Praze. Jednotlivé dny se byly věnovány následující problematice:
  • Modelář
  • Základy dynamické simulace
  • Posuzování letní tepelné stability pro prokázání splnění požadavků ČSN 73 0540-2
  • Detailed HVAC
  • LEED (Denní osvětlení, energetické kredity)
Kontaktujte nás:

 

email