grafický prvek

Školení

Školení práce v programu DesignBuilder

Školení práce v programu v DesignBuilder umožňují novým uživatelům rychle začít s prací v programu a stávajícím uživatelům zefektivnit jejich práci.

Organizujeme idndividuální i veřejná školení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 

Školení jsou zajišťována lektory, kteří prošli vzdělávacím kurzem pořaádaným výrobcem software. Program školení je vytvářen ve spolupráci s DesignBuilder Software Ltd.
 
Ve dnech 28.5.2019 - 30.5.2019 a 13.6.2019 - 14.6.2019 proběhlo 5 denní modulární školení programu DesignBuilder v Praze. Jednotlivé dny se byly věnovány následující problematice:
  • Modelář
  • Základy dynamické simulace
  • Posuzování letní tepelné stability pro prokázání splnění požadavků ČSN 73 0540-2
  • Detailed HVAC
  • LEED (Denní osvětlení, energetické kredity)

 

Google, Seznam, jiné...

Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.