grafický prvek

Vizualizace


Pracujte s realisticky vykreslenými a stínovanými snímky vytvořenými s minimálním úsilím a provádějte úpravy přímo v průběhu modelování.

Klíčové vlastnosti:

 • snadné zobrazení realisticky vykreslených snímků včetně stínění ve vysoce interaktivní obrazovce,
 • prozkoumejte vykreslený model pomocí funkce Walk-through nebo jednoduchého ovládání pohledů,
 • analýza zastínění budovy pro každou denní dobu a kterýkoliv den v roce,
 • vytvořte videa s pohybem Slunce a zastínění pro každý den v roce.

Technický popis:

 • graf pohybu Slunce umožňuje zobrazit pozici Slunce kdykoliv v průběhu roku,
 • řezy jednotlivými zónami nebo celou budovou,
 • barevné označení zón na základě jejich využití,
 • zasklení je průhledné ve více úrovních,
 • anti-aliasing poskytuje ostré linie,
 • statické snímky lze exportovat do BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF.
 • možnost exportovat model pro použití v jiných programech pomocí 3-D DXF.
Kontaktujte nás:

 

email