Vizualizace


Pracujte s realisticky vykreslenými a stínovanými snímky vytvořenými s minimálním úsilím a provádějte úpravy přímo v průběhu modelování.

Klíčové vlastnosti:

 • snadné zobrazení realisticky vykreslených snímků včetně stínění ve vysoce interaktivní obrazovce,
 • prozkoumejte vykreslený model pomocí funkce Walk-through nebo jednoduchého ovládání pohledů,
 • analýza zastínění budovy pro každou denní dobu a kterýkoliv den v roce,
 • vytvořte videa s pohybem Slunce a zastínění pro každý den v roce.

Technický popis:

 • graf pohybu Slunce umožňuje zobrazit pozici Slunce kdykoliv v průběhu roku,
 • řezy jednotlivými zónami nebo celou budovou,
 • barevné označení zón na základě jejich využití,
 • zasklení je průhledné ve více úrovních,
 • anti-aliasing poskytuje ostré linie,
 • statické snímky lze exportovat do BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF.
 • možnost exportovat model pro použití v jiných programech pomocí 3-D DXF.

 

Google, Seznam, jiné...

Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.