Simulace


DesignBuilder je nejvíce uznávané a pokročilé uživatelské rozhraní pro EnergyPlus. Výpočové jádro EnergyPlus je celosvětovým nástrojem pro energetické modelování budov.

Tento modul poskytuje přístup ke všem nejběžněji požadovaným simulačním schopnostem EnergyPlus. Zahrnuje obalové kontrukce, akumulační hnmotu, zasklení, stínění, obnovitelné zdroje energie, technické systémy i finanční analýzu.

EnergyPlus je komplexní a extrémně silný simulační nástroj. S modulem Simulace nemusíte být expert na EnergyPlus, abyste jej mohli používat. Nechte všechnu složitou práci udělat DesignBuilder místo vás.

Klíčové vlastnosti:

 • v rámci modulu je výpočetní jádro EnergyPlus úzce integrováno, umožňuje tak pokročilé dynamické simulace s menším než hodinovým krokem,
 • poskytuje údaje o spotřebě energie, emisích CO2, tepelné pohodě v ročních, měsíčních, hodinových a menších intervalech,
 • poskytuje údaje o solárních ziscích na jednotlivých površích, povrchové teplotě a výměně tepla sáláním,
 • umožňuje přístup k široké škále výsledků pro budovu a jednotlivé systémy,
 • export povrchových teplot, průtoků vzduchu a okrajových podmínek pro použití v podrobné CFD simulaci,
 • umožňuje dimenzovat systémy chlazení a vytápění.

Technická specifikace:

 • počítá potřebu tepla a chladu pomocí metody implementované v EnergyPlus, která je schválena ASHRAE,
 • umožňuje provádět výpočty s naměřenými hodinovými daty k ověření chování budovy ve skutečných provozních podmínkách,
 • umožňuje zohlednit vliv ovládání umělého osvětlení na základě denní světla. Do modelu mohou být přidány 1 nebo 2 senzory pro stanovení úspory energie. Můžete si vybrat mezi stmíváním po krocích nebo kontinuálním,
 • zkontrolujte efekt jednotlivých variant na klíčových parametrech jako je roční spotřeba energie, tepelná pohoda, emise CO2,
 • spotřeba energie je rozdělena podle jednotlivých druhů paliv,
 • počítá teplotu vnitřního vzduchu, střední radiační teplotu, operativní teplotu a vlhkost,
 • počítá parametry tepelné pohody a hodiny přehřívání, kritéria dle ASHRAE 55, Fanger PMV, Pierce PMV ET, Pierce PMV SET, Pierce Discomfort Index (DISC), Pierce Thermal Sens. Index (TSENS), Kansas Uni TSV,
 • obsahuje rozsáhlou databázi klimatických dat,
 • počítá přenos tepla přes stavební konstrukce včetně zdí, střech, infiltrací, větráním, apod.,
 • umožňuje zahrnout produkci CO2 v interiéru,
 • údaje o okrajových podmínkách je možné zobrazit bez potřeby spouštět externí aplikace,
 • TZB systémy mohou být modelovány zjednodušenou nebo detailní metodou. Detailní zadání vyžaduje modul TZB.
 • počítá spotřebu energie na přípravu TV,
 • umožňuje výpočet přirozeného větrání s možností otevírání výplní na základě rozvrhů včetně hybridního systému,
 • zasklení je možné podrobně zadat po jednotlivých tabulích včetně rámů a mřížek,
 • mohou být zadána elektrochromatická skla i transparentní izolace,
 • lze modelovat prosklené dutiny, jako jsou dvojité fasády a Trombeho stěny,
 • ve vysokých prostorách je ve výpočtu uvažováno s dynamicky se měnícím teplotním gradientem,
 • architektonické prvky, jako sloupy, markýzy a komplexní stínící prvky mohou být modelovány včetně vlivu zastínění a odrazu,
 • parametrická analýza umožňuje zkoumat vliv změny konstrukčních parametrů,
 • Simulation Manager umožňuje spouštět a ovládat více simulací najednou a dle potřeby zobrazovat výsledky. Simulace mohou být spuštěny na lokálním počítači nebo v síti,
 • vybírejte s řady různých EnergyPlus simulátorů.

 

Google, Seznam, jiné...

Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.