Denní osvětlení

Zajistěte dobré využití denního světla a vizuální komfort vašeho návrhu prostřednictvím vykresnení rozložení denního světla pomocí nejnovějšího modulu Denní osvětlení.

Modul Denní osvětlení počítá činitel denní osvětlenosti, průměrnou hodnoru činitele denní osvětlenosti a rovnoměrnost pro každou zónu pomocí pkročilého simulačního jádra Radiance.

Klíčové vlastnosti:

 • umožňuje počítat kredity "Rigt to Light", LEED, BREEAM a Green Star,
 • generuje izomapy, tj. plochy spojující místa se stejnou hodnotou činitele denní osvětlenosti pro zobrazení dostupnosti denního světla v každé zóně, bloku nebo řezu budovou,
 • multizónová simulace zahrnuje přenos světla přes vnější a vnitřní okna,
 • vytvářejte fotorealistické obrázky denního osvětlení,
 • zobrazení zpráv s průměrnými hodnotami činitele denní osvětlenosti a rovnoměrností.

Technická specifikace:

 • možnost exportu zpráv ve formátu pro LEED EQ8.1, BREEAM HW1 a Green Star IEQ4,
 • do modelu mohou být jednoduše zahrnuty vnější a vnitřní překážky,
 • výpočty jsou prováděny pomocí přesného fyzikálního modelu výpočetního jádra Radiance, které je v dnešní době jedno z nejuznávanějších,
 • modul Denní osvětlení je plně integrován s jádrem programu, takže ve většině případů není potřeba po předchozí energetické simulaci doplňovat žádné další údaje. Zejména geometrie budovy, rozdělení do zón, odraznost povrchů a vlastnosti zasklení jsou přeneseny z energetického modelu,
 • modul 3-D modelář zahrnuje tloušťku podlah a stěn, ostění, okenní rámy apod., takže je možné dosáhnout velmi přesných výpočtů,
 • výpočty mohou být provedeny pro různé druhy oblohy včetně CIE zatažené oblohy, která je vyžadována pro většinu výpočtů denního osvětlení,
 • síť výpočetních bodů může být upravena pomocí maximální a minimální velikosti pole pro pokrytí komplexních tvarů zóny,
 • standardní nastavení, které umožní dosáhnout spolehlivých a přesných výsledků.

 

Google, Seznam, jiné...

Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.