Náklady


Vypočítejte ekomický dopad vašeho projektu zahrnující náklady na výstavbu, provozní náklady a analýzu nákladů životního cyklu společně s energetickou simulací.

Veškeré náklady jsou stanoveny s použitím standardních postupů s plnou flexibilitou vstupů a detailním výstupem ve formě tabulek.

Klíčové vlastnosti:

 • stanovení nákladů na výstavbu na základě ploch konstrukcí a cen jednotlivých prvků použitelné již v prvotních fázích návrhu, analýzy životního cyklu a optimalizační studie,
 • analýza tarifů umožňuje modelovat jakýkoliv provozní tarif pomocí EnergyPlus,
 • analýza nákladů životního cyklu poskytuje údaje o dlouhodobých nákladech na stavbu, provoz a údržbu.

Pozn.: analýza tarifů a analýza nákladů životního cyklu vyžadují modul TZB.

Technická specifikace:

 • lze modelovat i ty nejkomplexnější tarify energií pomocí EnergyPlus,
 • analýza životního cyklu uplatňuje standardní postupy, včetně zahrnutí následujících vlivů:
  • náklady na výstavbu,
  • provozní náklady,
  • opakující se náklady (např. údržba, opravy),
  • jednorázové náklady (např. likvidace stavby),
  • diskontní sazby,
  • daně,
  • znehodnocení,
  • inflace,
  • nárůst cen,
  • úpravy provozu.

 

Google, Seznam, jiné...

Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.