Náklady


Vypočítejte ekomický dopad vašeho projektu zahrnující náklady na výstavbu, provozní náklady a analýzu nákladů životního cyklu společně s energetickou simulací.

Veškeré náklady jsou stanoveny s použitím standardních postupů s plnou flexibilitou vstupů a detailním výstupem ve formě tabulek.

Klíčové vlastnosti:

 • stanovení nákladů na výstavbu na základě ploch konstrukcí a cen jednotlivých prvků použitelné již v prvotních fázích návrhu, analýzy životního cyklu a optimalizační studie,
 • analýza tarifů umožňuje modelovat jakýkoliv provozní tarif pomocí EnergyPlus,
 • analýza nákladů životního cyklu poskytuje údaje o dlouhodobých nákladech na stavbu, provoz a údržbu.

Pozn.: analýza tarifů a analýza nákladů životního cyklu vyžadují modul TZB.

Technická specifikace:

 • lze modelovat i ty nejkomplexnější tarify energií pomocí EnergyPlus,
 • analýza životního cyklu uplatňuje standardní postupy, včetně zahrnutí následujících vlivů:
  • náklady na výstavbu,
  • provozní náklady,
  • opakující se náklady (např. údržba, opravy),
  • jednorázové náklady (např. likvidace stavby),
  • diskontní sazby,
  • daně,
  • znehodnocení,
  • inflace,
  • nárůst cen,
  • úpravy provozu.
Kontaktujte nás:

 

email