Novinky v DesignBuilder v6

Přehled novinek DesignBuilder v6 naleznete v seznamu níže.

Modelář

 • Hromadná editace dat v modelu pomocí tabulkového zobrazení, včetně možnosti exportu a importu do Excelu.
 • Doplněk pro Revit 2019.

Vizualizace a výstupy

 • Grafické zobrazení konstrukcí a zasklení použitých v modelu.
 • Grafické zobrazení výsledků simulace přirozeného větrání.
 • Vylepšené vykreslování vizualizace.

Denní osvětlení

 • Vylepšené mapy denní osvětlenosti s možností vypsání vypočtených hodnot v každé buňce výpočtové sítě.
 • Vylepšený výkon simulace s výrazným zkrácením výpočtového času.
 • Vylepšení simulací ASE Daysim.
 • Možnost zadat přesah povrchu země.
 • Možnost ovládat nastavení náhodného faktoru.

Simulace

 • EnergyPlus v8.9.
 • Nejnovější model výpočtu materiálů s fázovou přeměnou (PCM).
 • Simulace mohou být provádění více let po sobě pro přesnější výsledky objektů s vysokou akumulací.
 • Vylepšený souhrnné zprávy pro Heating a Cooling Design.

Detailní TZB:

 • Zařízení pro kogeneraci (KVET).
 • Ledobanky.
 • Chladící věže s ventilátory s proměnnými otáčkami.
 • Vylepšení adiabatických chladičů.

Optimalizace + cilivostní analýza:

 • Nové nástroje pro citlivostní analýzu.
 • Nové výpočtové jádro pro optimalizaci.
 • 3 nové typy vlastních proměnných.

Ostatní:

 • API umožňující vývoj doplňků třetích stran.
 • Podpora skriptů v jazyce Python.

Plus stovky drobných vylepšení a oprav.

 

Google, Seznam, jiné...

Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Image CAPTCHA
Ochrana proti spamu.